Üzleti feltételek

A NOVADIS group s.r.o., székhelye: Plovární 478/1, Plzeň 30100, azonosító száma: 10684191, bejegyezve a Plzeňi Kerületi Bíróság C osztályán vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, 40490-es betűjelzéssel, a http://www.northedge.hu internetes címen található on-line üzleten keresztül történő árusításra vonatkozó általános szerződési feltételek.

 

Bevezető rendelkezések

1.1 A NOVADIS group s.r.o. társaság, székhelye: Plovární 478/1, Plzeň 30100, azonosító száma:10684191, bejegyezve a Plzeňi Kerületi Bíróságon vezetett cégjegyzékbe, C részleg, betétlap 40490 (a továbbiakban: "Eladó") jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: "Általános Szerződési Feltételek") a 89/2012 sz. törvény 1751. § (1) bekezdésének rendelkezéseivel összhangban szabályozza a 89/2012 sz. törvénycikk (a továbbiakban: "Eladó"), Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: "Polgári Törvénykönyv"), a felek kölcsönös jogait és kötelezettségeit, amelyek az Eladó és egy másik természetes személy (a továbbiakban: "Vevő") között az Eladó webáruházán keresztül megkötött adásvételi szerződéssel (a továbbiakban: "Adásvételi szerződés") kapcsolatban vagy annak alapján keletkeznek. Az online áruházat az Eladó a http://www.northedge.hu címen található weboldalon (a továbbiakban: "Weboldal"), a Weboldal felületén (a továbbiakban: "Webáruház felület") keresztül üzemelteti.

 

1.2. Az Általános Szerződési Feltételek nem vonatkoznak arra az esetre, ha az Eladótól árut vásárolni szándékozó személy jogi személy vagy olyan személy, aki az áru megrendelése során üzleti tevékenysége vagy önálló szakmája gyakorlása során jár el.

 

1.3. Az adásvételi szerződésben a feltételektől eltérő rendelkezésekről is lehet megállapodni. Az adásvételi szerződés eltérő rendelkezései elsőbbséget élveznek a Kereskedelmi feltételek rendelkezéseivel szemben.

 

1.4 Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés szerves részét képezik. Az adásvételi szerződés cseh nyelven is megköthető. Az adásvételi szerződés és az Általános Szerződési Feltételek cseh nyelven készül.

 

1.5 Az Eladó megváltoztathatja vagy kiegészítheti az Általános Szerződési Feltételek szövegét. Ez a rendelkezés nem érinti az Általános Szerződési Feltételek előző változatának érvényességi ideje alatt keletkezett jogokat és kötelezettségeket.

 

Felhasználói fiók

2.1 A Vevőnek a Weboldalon történő regisztrációja alapján a Vevő hozzáférhet a felhasználói felületéhez. A Vevő a felhasználói felületéről rendelhet árut (a továbbiakban: felhasználói fiók). Amennyiben a Webáruház webes felülete lehetővé teszi, a Vevő regisztráció nélkül is rendelhet árut közvetlenül a Webáruház webes felületéről.

 

2.2 A Vevő a weboldalon történő regisztráció és az árubeszerzés során köteles a valóságnak megfelelő és valós adatokat megadni. A Vevő köteles a felhasználói fiókban megadott adatokat bármilyen változás esetén frissíteni. A Vevő által a felhasználói fiókban és az árubeszerzéskor megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti.

 

2.3 A felhasználói fiókhoz való hozzáférés felhasználónévvel és jelszóval biztosított. A Vevő köteles a felhasználói fiókjához való hozzáféréshez szükséges információk titkosságát megőrizni.

 

2.4 A Vevő nem jogosult arra, hogy harmadik személyeknek engedélyezze a felhasználói fiók használatát.

 

2.5. Az Eladó törölheti vagy felfüggesztheti a felhasználói fiókot, különösen abban az esetben, ha a Vevő megszegi az adásvételi szerződésből (beleértve az Általános Szerződési Feltételeket) eredő kötelezettségeit, vagy ha a Vevő a Cseh Köztársaság vonatkozó törvényeivel vagy a jó erkölcsbe ütköző magatartás jeleit követeli meg.

 

2.6 A Vevő tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem feltétlenül áll folyamatosan rendelkezésre, különösen az Eladó hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása, illetve harmadik fél hardver- és szoftverberendezéseinek szükséges karbantartása miatt.

 

Az adásvételi szerződés megkötése

3.1 Az áruház webes felületén elhelyezett áruk bemutatása tájékoztató jellegű, és az eladó nem köteles az árukra vonatkozó adásvételi szerződést kötni. A Polgári Törvénykönyv 1732. cikkének (2) bekezdése nem alkalmazandó.

 

3.2 Az áruház webes felülete tartalmazza az árucikkekre vonatkozó információkat, beleértve az egyes árucikkek árát és az áruk visszaküldésének költségeit, ha azok nem küldhetők vissza a szokásos postai úton. Az áruk árai tartalmazzák a hozzáadottérték-adót és minden kapcsolódó díjat. Az áruk árai mindaddig érvényesek maradnak, amíg azok az üzlet webes felületén megjelennek. Ez a rendelkezés nem korlátozza az eladó azon lehetőségét, hogy egyedi megállapodás szerinti feltételekkel adásvételi szerződést kössön.

 

3.3 Az áruház webes felülete az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekről is tartalmaz információkat. Az áruház webes felületén szereplő, az áruk csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségekre vonatkozó információk csak abban az esetben érvényesek, ha az árukat a Cseh és Szlovák Köztársaság területén belül szállítják.

 

3.4 Az áruk megrendeléséhez a vevő kitölti a webáruház webes felületén található megrendelőlapot. A megrendelőlap különösen a következő információkat tartalmazza:

3.4.1. Megrendelt áruk (a megrendelt árukat a vevő "helyezi be" az áruház webes felületének elektronikus kosarába),

3.4.2. az áru vételárának fizetési módja, a megrendelt áru szállításának kívánt módjára vonatkozó részletek és

3.4.3. tájékoztatás az áruk szállításával kapcsolatos költségekről (a továbbiakban együttesen "Megrendelés").

3.5 A megrendelés Eladónak történő elküldése előtt a Vevő jogosult ellenőrizni és módosítani a Vevő által a megrendelésben megadott adatokat, beleértve a Vevőnek a megrendelésbe történő adatbevitel során elkövetett hibák felismerésére és kijavítására vonatkozó képességét is. A Vevő a megrendelést a "Megrendelés elküldése" gombra kattintva küldi el az Eladónak. A megrendelésben megadott adatokat az Eladó helyesnek tekinti. Az Eladó a megrendelés beérkezését követően haladéktalanul visszaigazolja a Vevőnek a Vevő felhasználói fiókjában vagy a megrendelésben megadott e-mail címére (a továbbiakban: "Vevő e-mail címe") küldött e-mailben.

 

3.6 A megrendelés jellegétől függően (az áru mennyisége, a vételár összege, a becsült szállítási költségek) az Eladó mindig jogosult a Vevőtől a megrendelés további megerősítését kérni (például írásban vagy telefonon).

 

3.7 Az Eladó és a Vevő közötti szerződéses kapcsolat a megrendelés elfogadásának (elfogadás) kézbesítésével jön létre, amelyet az Eladó elektronikus levélben küld a Vevőnek a Vevő elektronikus levelezési címére.

 

3.8 A Vevő beleegyezik abba, hogy az adásvételi szerződés megkötése során távkommunikációs eszközöket használjon. A Vevőnek az adásvételi szerződés megkötésével kapcsolatban a távoli kommunikációs eszközök használatával kapcsolatban felmerülő költségeit (internetkapcsolat költségei, telefonhívások költségei) a Vevő maga viseli, és ezek a költségek nem térhetnek el az alapdíjtól.

 

Az áruk ára és a fizetési feltételek

4.1 Az áruk árát és az áruknak az adásvételi szerződés szerinti szállításával kapcsolatos költségeket a Vevő az alábbi módokon fizetheti meg az Eladónak:

 

utánvétellel a vevő által a megrendelésben megadott helyen történő átvételkor

készpénzmentes fizetés hitelkártyával az eladó számlájára

4.2 A vevő a vételárral együtt köteles megfizetni az eladónak az áru csomagolásával és szállításával kapcsolatos költségeket is a megállapodás szerinti összegben. Hacsak kifejezetten másként nem rendelkezik, a vételár tartalmazza az áru kiszállításával kapcsolatos költségeket is.

 

4.3 Az Eladó nem követel a Vevőtől előleget vagy más hasonló fizetséget. Ez nem érinti az Általános Szerződési Feltételek 4.6. cikkében foglalt, az áru vételárának előre történő megfizetésére vonatkozó kötelezettségre vonatkozó rendelkezéseket.

 

4.4 Készpénzben vagy utánvéttel történő fizetés esetén a vételár az áru átvételekor fizetendő. Nem készpénzes fizetés esetén a vételár az adásvételi szerződés megkötését követő 24 órán belül fizetendő.

 

4.5 Nem készpénzes fizetés esetén a vevő köteles az áru vételárát a fizetés változó jelével (pl. rendelésszám) együtt megfizetni. Nem készpénzes fizetés esetén a Vevő vételár-fizetési kötelezettsége az adott összegnek az Eladó számláján történő jóváírásának pillanatában teljesül.

 

4.6 Az Eladó jogosult - különösen abban az esetben, ha a Vevő nem erősíti meg a megrendelést (3.6. cikk) - a teljes vételár kifizetését követelni, mielőtt az árut a Vevőnek elszállítanák. A Polgári Törvénykönyv 2119. szakaszának (1) bekezdése nem alkalmazandó.

 

4.7 Az Eladó által a Vevőnek az áruk árából nyújtott árengedmények nem kombinálhatók.

 

4.8. Ha a kereskedelmi kapcsolatokban szokásos, vagy ha azt általánosan kötelező erejű jogszabály írja elő, az Eladó az adásvételi szerződés alapján teljesített kifizetésekről adóigazolást - számlát - állít ki a Vevő részére. Az Eladó nem minősül általános forgalmi adó fizetőnek.

 

4.9. A társaság bankszámlaszáma IBAN CZ25550000000000003675668002 + SWIFT RZBCCZPP

 

4.10. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

Az adásvételi szerződéstől való elállás

5.1. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Polgári Törvénykönyv 1837. szakaszának rendelkezései szerint a Vevő kívánságai szerint vagy a Vevő személye számára módosított áruk szállítására vonatkozó szerződés, a romlandó áruk szállítására vonatkozó szerződés, valamint az áruk, olyan áru szállítására irányuló szerződésből, amelyet a szállítást követően visszafordíthatatlanul összekevertek más áruval, olyan zárt csomagolású áru szállítására irányuló szerződésből, amelyet a fogyasztó kivett a csomagolásból, és amelyet higiéniai okokból nem lehet visszaszolgáltatni, valamint hang- vagy képfelvétel vagy számítógépes program szállítására irányuló szerződésből, ha a fogyasztó az eredeti csomagolást megrongálta.

 

5.2 Az 5.1. cikkben említett esetet vagy bármely más olyan esetet kivéve, amikor az adásvételi szerződéstől nem lehet elállni, a Vevőnek joga van az adásvételi szerződéstől az áru átvételétől számított tizennégy (14) napon belül elállni a Polgári Törvénykönyv 1829. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint, azzal a feltétellel, hogy ha az adásvételi szerződés tárgya többféle áru vagy több rész szállítása, ez a határidő az áru utolsó szállításának átvételétől számít. Az adásvételi szerződéstől való elállással kapcsolatos eljárásra vonatkozó utasításokat a fogyasztó az alábbi linken találja: https://www.northedge.hu/visszateresek-es-reklamaciok/.

 

5.3. Az Általános Szerződési Feltételek 5.2. cikke szerinti elállás esetén az adásvételi szerződés eleve érvényét veszti. Az árut a szerződéstől való elállástól számított tizennégy (14) napon belül vissza kell küldeni az Eladónak. Ha a Vevő eláll az adásvételi szerződéstől, a Vevő viseli az áru Eladónak történő visszaküldésével kapcsolatos költségeket, még akkor is, ha az áru jellegéből adódóan nem küldhető vissza szokásos postai úton.

 

5.4 A Szerződéstől való elállás esetén az Általános Szerződési Feltételek 5.2. cikke alapján az Eladó a Vevő által a Vevőtől kapott pénzeszközöket a Vevőnek a Szerződéstől való elállását követő tizennégy (14) napon belül ugyanolyan módon köteles visszaadni, ahogyan az Eladó a Vevőtől megkapta azokat. Az Eladó jogosult arra is, hogy a Vevő által nyújtott teljesítést már az áru Vevő általi visszaküldésekor vagy más módon visszaadja, amennyiben a Vevő beleegyezik, és a Vevőnek nem keletkezik többletköltsége. Ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles a kapott pénzösszegeket a vevőnek visszaadni, mielőtt a vevő az árut visszaadja neki.

 

 

5.5 A fogyasztó az eladóval szemben csak az áru értékcsökkenéséért felel, amely az áru természetére és jellemzőire tekintettel szükségesől eltérő kezeléséből ered. Ha a fogyasztó a törvényes tizennégy napos határidőn belül élni kíván a szerződéstől való elállási jogával, és ha ezen időszakon belül az áru a fent említett módon elértéktelenedett, az eladó jogosult az áruban keletkezett kár megtérítésére úgy, hogy a vevőnek a vételár teljes visszatérítésére vonatkozó igényével szemben egyoldalúan ésszerű összeget von le az árból.

 

5.6 Azokban az esetekben, amikor a Vevőnek a Polgári Törvénykönyv 1829. § (1) bekezdésének rendelkezései szerint joga van elállni az adásvételi szerződéstől, az Eladó is jogosult az adásvételi szerződéstől bármikor elállni az áru Vevő általi átvételének időpontjáig. Ebben az esetben az Eladó a vételárat haladéktalanul visszafizeti a Vevőnek, készpénzben, a Vevő által megjelölt számlára.

 

5.7 Ha a vevőnek az áruval együtt ajándékot adnak, az eladó és a vevő közötti ajándékozási szerződés azzal a feltétellel jön létre, hogy ha a vevő eláll az adásvételi szerződéstől, az ajándékozási szerződés az ilyen ajándék tekintetében hatályát veszti, és a vevő köteles az ajándékot az áruval együtt az eladónak visszaszolgáltatni.

 

5.8 A Vevő tudomásul veszi továbbá, hogy a megrendelt áru átvételének (szállításának) elmulasztása nem minősül az adásvételi szerződéstől való elállásnak. Az adásvételi szerződést kifejezetten fel kell mondani.

 

Az áruk szállítása és kiszállítása

6.1 Abban az esetben, ha a szállítási módot a Vevő külön kérése alapján állapodtak meg, a Vevő viseli a kockázatot és az ezzel a szállítási móddal kapcsolatos esetleges többletköltségeket.

 

6.2 Ha az Eladó az adásvételi szerződés alapján köteles az árut a Vevő által a megrendelésben megadott helyre szállítani, a Vevő köteles az árut a szállításkor átvenni.

 

6.3. Abban az esetben, ha a Vevő részéről felmerülő okok miatt az árut ismételten vagy a megrendelésben meghatározottól eltérő módon kell szállítani, a Vevő köteles megfizetni az ismételt szállítással kapcsolatos költségeket, vagy a szállítás más módjával kapcsolatos költségeket.

 

6.4 Az áru fuvarozótól való átvételekor a vevő köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és bármilyen hiba esetén azonnal értesíteni a fuvarozót. A csomagolás sérülése esetén, amely a szállítmányba való illetéktelen behatolásra utal, a vevő nem veheti át a szállítmányt a fuvarozótól.

 

6.5 Az áru átvétele a Vevő által elvileg csak a teljes kifizetést követően lehetséges, kivéve, ha másként nem állapodtak meg.

 

6.6 A felek további jogait és kötelezettségeit az áru szállításával kapcsolatban az Eladó külön szállítási feltételei szabályozhatják, amennyiben azokat az Eladó kiadja. További információkért lásd a Szállítás és fizetés című bekezdést.

 

Hibás teljesítésből eredő jogok

7.1 A szerződő felek jogait és kötelezettségeit a hibás teljesítésből eredő jogok tekintetében a vonatkozó, általánosan kötelező jogszabályok (különösen a Polgári Törvénykönyv 1914-1925., 2099-2117. és 2161-2174. szakaszainak, valamint a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992. sz. törvénynek a rendelkezései) szabályozzák.

7.2 Az Eladó felelős a Vevővel szemben azért, hogy az áru átvételkor hibátlan. Az Eladó különösen azért felel a Vevővel szemben, hogy a Vevő az áru átvételének időpontjában:

7.2.1. az áru rendelkezik a felek között megállapodott jellemzőkkel, megállapodás hiányában pedig az eladó vagy a gyártó által leírt vagy a vevő által az áru jellegére tekintettel és az általuk végzett reklám alapján elvárt jellemzőkkel,

7.2.2. az áru alkalmas az eladó által megadott célra, vagy arra, amire az ilyen jellegű árukat általában használják,

7.2.3. az áruk a megfelelő mennyiségben, méretben vagy súlyban vannak; és

7.2.4. az áruk megfelelnek a jogszabályi követelményeknek,

7.2.5. az áru minőségében vagy kivitelezésében megfelel a megállapodás szerinti mintának vagy mintának, ha a minőséget vagy kivitelezést a megállapodás szerinti minta vagy minta alapján határozták meg.

7.3 Az Általános Szerződési Feltételek 7.2. cikkében említett rendelkezések nem vonatkoznak az alacsonyabb áron értékesített árukra olyan hiba miatt, amelyre az alacsonyabb árat állapították meg, az áruk szokásos használatból eredő elhasználódása miatt, a használt áruk esetében olyan hiba miatt, amely megfelel annak a használati vagy elhasználódási szintnek, amellyel az áru rendelkezett, amikor a vevő átvette, vagy ha ez az áru jellegéből adódik.

 

7.4. A Vevő a hibás teljesítésből eredő jogait az Eladó telephelyének azon címén érvényesíti, ahol az eladott áruk köre tekintetében a követelés elfogadása lehetséges, illetve az Eladó székhelyén vagy telephelyén.

 

7.5 Ha a hiba az átvételtől számított hat hónapon belül válik nyilvánvalóvá, az árut úgy kell tekinteni, hogy az átvételkor hibás volt. A vevő a fogyasztási cikkeknél az átvételtől számított huszonnégy hónapon belül jelentkező hiba esetén jogosult igényt érvényesíteni.

 

7.6. A felek egyéb, az Eladó hibákért való felelősségével kapcsolatos jogait és kötelezettségeit az Eladó Reklamációs Szabályzata szabályozhatja. A fogyasztó a következő linken találja meg a panaszkezelési eljárást és a panaszkezeléssel kapcsolatos információkat: https://www.northedge.hu/visszateresek-es-reklamaciok/ 

A felek egyéb jogai és kötelezettségei

8.1 A Vevő az Áruk tulajdonjogát az Áruk teljes vételárának kifizetésével szerzi meg.

 

8.2 Az Eladót a Vevővel szemben nem kötik a Polgári Törvénykönyv 1826. § (1) bekezdés e) pontja szerinti magatartási kódexek.

 

8.3 Az Eladó a fogyasztói panaszokat a info@northedge.hu elektronikus címen keresztül kezeli. Az Eladó a Vevő panaszának kezeléséről szóló tájékoztatást a Vevő elektronikus címére küldi. 

 

8.4 Az Eladó jogosult az árukat kereskedelmi engedély alapján értékesíteni. A kereskedelmi ellenőrzést saját hatáskörében az illetékes kereskedelmi hatóság végzi. A személyes adatok védelmének felügyeletét a Személyes Adatvédelmi Hivatal gyakorolja. A Cseh Kereskedelmi Ellenőrzési Hatóság felügyeli többek között a fogyasztóvédelemről szóló, módosított 634/1992. sz. törvény betartását.

 

8.5 Békéltető testülethez fordulás lehetősége

Felhasználó (fogyasztó) a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban békéltető testület díjmentes eljárását is kérheti.

Ha Fogyasztó magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, akkor ezen lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület illetékes. A békéltető testületek elérhetőségei megtalálhatóak a https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon.

A fogyasztó erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik békéltető testületet jelölhet meg.

Magyarországon a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei megtalálhatók a
https://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek&pid=1&mid=1 oldalon, valamint itt olvashatók:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara

mellett működő Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.
Telefon: +36 1 488 2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Webhely:  https://bekeltet.bkik.hu/

Szolgáltatót a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről.

8.5.1 Jogérvényesítés bírósági úton

A szerződő felek kölcsönösen együttműködnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseket peren kívül, tárgyalásos úton a legrövidebb idő alatt és a legkevesebb költséggel rendezzék. Amennyiben ez nem vezet eredményre, Felhasználó a lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti járásbíróságon indíthatja meg a pert.

8.5.2 Ha Felhasználó az Európai Unióban él, az interneten vásárolt termékre, szolgáltatásra vonatkozó panaszával kapcsolatban igénybe veheti az Európai Bizottság alábbi online vitarendezési eszközét.

Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja

Webhely:  https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

Ezt az internetalapú platformot az EU azoknak a fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére.

 

Az online vitarendezési platformról és használatáról, a vitarendezés módjáról további információkat a fenti link használatával elérhető webhelyen talál.

8.5.3 Felhasználó az áru minőségére vonatkozó panaszával, Szolgáltató (tagjának, alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minőségére, felelősségi szabályok alkalmazására vonatkozó határon átnyúló panaszával az Európai Fogyasztói Központhoz fordulhat.

Innovációs és Technológiai Minisztérium – Európai Fogyasztói Központ

 

Postacím: 1440 Budapest Pf. 1.
Telefon: +36 1 896 7747

Fax: +36 1 210 2538
E-mail: info@magyarefk.hu
Webhely: 
https://www.magyarefk.hu/hu/elerhetosegek.html"

 

Személyes adatok védelme

9.1 A Vevő személyes adatainak védelme érdekében az alábbi Adatvédelmi szabályzat alkalmazandó:

      https://www.northedge.hu/adatvedelmi-nyilatkozat/

 

Kereskedelmi kommunikáció küldése és sütik tárolása

10.1 A Vevő hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó termékeivel, szolgáltatásaival vagy üzletével kapcsolatos információkat küldjön a Vevő elektronikus címére, továbbá hozzájárul ahhoz, hogy az Eladó kereskedelmi közleményeket küldjön a Vevő elektronikus címére.

 

10.2 A Vevő hozzájárul a cookie-k tárolásához a számítógépén. Abban az esetben, ha a weboldalon történő vásárlás és az eladónak az adásvételi szerződésből eredő kötelezettségei teljesíthetőek anélkül, hogy a cookie-kat a vevő számítógépén tárolnák, a vevő bármikor visszavonhatja az előző mondat szerinti hozzájárulását.

 

Szállítás

11.1 A Vevőnek a Vevő felhasználói fiókjában megadott vagy a Vevő által a megrendelésben megadott elektronikus címre lehet kézbesíteni.

 

Elektronikus értékesítési nyilvántartás

12.1 Az adásvételi nyilvántartásról szóló törvény szerint az eladó köteles nyugtát kiállítani a vevőnek. Ezzel egyidejűleg köteles az átvett értékesítést az adóügyi ügyintézőnél online regisztrálni; technikai hiba esetén legkésőbb 48 órán belül.

 

Záró rendelkezések

13.1 Ha az adásvételi szerződéssel létrehozott kapcsolat nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, a felek megállapodnak abban, hogy a kapcsolatra a cseh jog az irányadó. Ez nem érinti a fogyasztó általánosan kötelező jogszabályok szerinti jogait.

 

13.2 Ha az Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, vagy érvénytelenné válik, az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan rendelkezés lép, amelynek jelentése a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezéshez. Az egyik rendelkezés érvénytelensége vagy érvénytelensége nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

 

13.3 Az Adásvételi szerződést, beleértve az Általános Szerződési Feltételeket is, az Eladó elektronikus formában archiválja, és nem hozzáférhető.

 

13.4 Ez az oldal sütiket használ.

 

13.5 Az Eladó elérhetőségei: NOVADIS group s.r.o., székhelye: Plovární 478/1, Plzeň 30100, e-mail címe: info@northedge.hu .

 

Pilsenben 1.1.2023. január 1.